Versenyeink
Böngésző
KORÁBBI VERSENYEINK
Főoldal » Adatvédelmi nyilatkozat
A Debreceni Kilométerek Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója


Bevezető
A Debreceni Kilométerek Sportegyesület tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Debreceni Kilométerek Sportegyesület, mint adatkezelő  kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a  törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Debreceni Kilométerek Sportegyesület

Székhely: 4034 Debrecen, Huszár Gál utca 33.
Postacím: 4027 Debrecen, Füredi út 27. Malompark. 2. emelet. Iroda
Nyilvántartási szám: 09-02-0004057
Adószám: 18269318-1-09
E-mail cím: info@debrecenikilometerek.hu
Telefonszám: 30/9358569, 30/219-2691
Honlap: www.debrecenikilometerek.hu
 
Az adatkezelés jogalapja
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Versenyeinkre való nevezésével, hírlevelekre való feliratkozásával, illetve online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.
 • Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.
 • A sportolóknak a Debreceni Kilométerek Sportegyesület lehetőséget biztosít arra, hogy családtagjaik, barátaik, munkatársaik is benevezhessék őket a versenyeinkre. Ilyen esetben elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes megjelenését.
Az adatkezelés célja és időtartama
A Debreceni Kilométerek Sportegyesület által folytatott adatkezelés általános célja:
 • sportolóink nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • a sportolók tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.
Adatbázisunkban szereplő sportolók a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, tehát beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.
 
Marketingtevékenységünk részletezése
Marketingtevékenysége keretében a Debreceni Kilométerek Sportegyesület
 • e-mailben hírleveleket küld ki
 • felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).
Adatok továbbítása külföldre
A Debreceni Kilométerek Sportegyesület semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.
 
A kezelt adatok köre
 • Az általunk kezelt személyes adatokat részletezzük az adatkezelés céljával együtt. A Debreceni Kilométerek Sportegyesület semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről, csak az általuk megadott adatokat.
 • Nyilvántartjuk a pénzügyi ügyletek adatait (keltezés, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés a K&H Bank biztonságos fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül a Debreceni Kilométerek Sportegyesület. birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.
 • Külön csoportot képeznek azok az ügyfeleink, akik csak hírlevelünkre iratkoznak fel, de nem regisztrálnak a nevezési rendszerbe és nem neveznek versenyre. Az ő esetükben csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet tároljuk.
 
Adatfeldolgozó partnereink:

Versenyeink nagy részén chipes időmérést biztosítunk a futók részére. Időmérő partnerünknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk.  Rajt- és eredménylisták
 • Versenyeinken a sportesemények átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak a települést), nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korosztályát. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.
 • A sportolók a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.
E-mailek küldése
E-mailt küldünk minden sportolónak:
 • a nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról
 • a sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél)
 • jelszócsere kezdeményezése esetén
 • a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából
A fent említett e-mailek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.
 • Reklámcélú (versenyeink hirdetése) e-mailt (hírlevelet) csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval, vagy külön e-mailben.
 
Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez az egyesületen belül csak azok a dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok összesítését, értékelését végzik, valamint akik a rendezvények előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:
 • elnökségi tagok, egyesületi tagok, adatrögzítők
 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője
 • a könyvelő
Az adatkezelésben érintett szervereink helye
 • A Debreceni Kilométerek Sportegyesület adatkezelésének helye az irodája (4027 Debrecen, Füredi út 27. Malompark. 2. emelet.)
 • Weboldalunkat a Giganet Internet Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.) BIX szervertermében elhelyezett VPS szerver szolgáltatja (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.). Honlapja: https://giganet.hu
A weboldalak látogatásakor keletkező adatok
Mint minden webszerver az interneten, a mi webszerverünk is önműködően tárol egyes adatokat a weboldal megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek.
A szerver az általánosan szokásos adatokat tárolja az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:
 • a látogatás időpontja
 • a megtekintett oldal címe
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett)
 • a látogató IP-címe
 • a látogató böngészőfejléce, amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.
A versenyzőkről tárolt adatok
 • A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához, a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), marketingcélokhoz is használjuk.
 • A pólóméretet azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő méretű pólókat tudjuk megrendelni.
 
 
Alapadatok:
 • DKM azonosító – (automatikusan generálódik),
 • teljes név
 • születési dátum
 • állandó lakcím
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • egyesület (ha van, nem kötelező)
 • számlázási név és cím
 • felhasználónév
Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:
 • verseny tényleges ideje, kategória
 • befizetett nevezési díj, fizetési mód, dátum
 • pólóméret
 • cégnév (ha a cég fizeti a nevezését)
 • először teljesíti-e a versenyt / a távot (nem kötelező – statisztikai)
 • baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve, telefonszáma
 
Adatok törlése
 • Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. 
 • Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis épségének megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik. Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.
 • Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, azaz csak beregisztráltak.
 • Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre.
 
Jogorvoslati lehetőségek
 • Amennyiben úgy érzi, hogy a Debreceni Kilométerek Sportegyesület vagy annak valamely tagja megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Debreceni Kilométerek Sportegyesülettel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megolhassuk.
 • Elérhetőségeink:
E-mail cím: info@debrecenikilometerek.hu
Telefonszám: 30/9358569, 30/219-2691
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakozz hozzánk!